Studieresor

Sedan Globträdet bildades har  vi gjort studieresor till andra länder för att ge en personlig upplevelse av en annan kultur och för att möta olika levnadsförhållanden och livsvillkor. Under årens lopp har dessa gått till områden i Brasilien, Colombia och Indonesien.
Varför är Globträdet i Kenya?
År 2000 fick Globträdet utmärkelsen The Global 500 Roll of Honor Award av United Nations Environment Program (UNEP). Året efter ansvarade Globträdet för invigningsprogrammet då världens miljöministrar möttes på FN i Nairobi. 300 barn och ungdomar förmedlade med dans, musik, sånger, dikter och dramatiseringar det som är viktigt och uppmanade världens ledare att lyssna på barnen. Efter invigningen fick Globträdet uppdraget från UNEP att etablera och ansvara för en mötesplats mellan barn och beslutsfattare på FN-området i Nairobi – The Children’s Meeting Place.
Se Rania och Elins film från studieresan 2015

Läs mer

Sedan 2001 arrangerar Globträdet studieresor till Kenya och Victoriasjö-regionen (Tanzania, Uganda).
Programmen för studieresorna utformas utifrån deltagarna men har vissa återkommande delar:
• Förberedelser och medverkan i julfest för barn som kommer från slummen och gatan.
• Fältstudier i Nairobis förorter. De senaste åren är vi i Dandora.
• Studiedag och seminarier på FN eller National Museums of Kenya.De senaste studieresorna har lagts upp i samarbete med barn och ungdomar som turnerat med föreställningarna My Life och Child’s Life i Sverige. Under tre dagar guidas deltagarna in i deras vardag i Dandora, som är en förort till Nairobi. Där finns det som sägs vara Afrikas största soptipp. Det ger starka upplevelser att möta barnens vardag i Dandora.
Många undrar: – Hur kan det finnas så mycket glädje och skratt i en sån här miljö?
I studieresan ingår också att vi har samtal eller seminarier på FN i Nairobi. Där finns huvudkontoret för FN’s miljöprogram UNEP och FN’s stadsprogram UN Habitat. Globträdet fick uppdraget av UNEP att etablera en Children’s Meeting Place på FN-området. Mötesplatsen är ett stort, vackert akacieträd som också kallas The Mother Tree eftersom många kommuner i Sverige och andra länder inspirerats att samtala med barn och ungdomar vid ett träd nära sina stads- och kommunhus.
Många ambassadörer, miljöministrar och kommunledare har deltagit i samtal vid Mother Tree. Nobelpristagare Wangari Maathai, som startade Green Belt Movement och astronaut Loren Acton har samtalat om de djupa och oändliga livsperspektiven i Roots and Space.
Alla som har ett engagemang för barn, ungdomar, kulturmöten och internationella relationer är välkomna att delta. Flera hundra lärare, elever, kulturarbetare, politiker, tjänstemän, föräldrar och morföräldrar har deltagit på studieresorna.

Till början

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka