Children´s Meeting Place på FN i Nairobi, Kenya

År 2001 fick Globträdet ett mycket speciellt uppdrag av FN’s miljöprogram (UNEP). Uppdraget var att etablera en mötesplats på FN-området i Nairobi där barn och världens ledare kan samtala om det som är viktigt för barn. Mötesplatsen är ett stort, vackert akacieträd (Acacia xanthopholea) som vi kallar Children’s Meeting Place – Barnens Mötesplats.
Chefen för UNEP Dr. Klus Topefer överlämnade officiellt trädet till världens barn den 19 – 20 september 2001.
FN’s Generalsekreterare Kofi Annan skickade ett brev och välkomnade alla unga ambassadörer till Barnens Mötesplats på FN.

Barnens mötesplatser

Efter invigningen på FN i Nairobi har många ledare inspirerats att utse ett träd nära sina stadshus för att samtala med barn.
Även EU-kommissionen i Bryssel har en Children’s Meeting Place.

Börja skriva och tryck på retur för att söka