Studieresa till Kenya 2009

<h6>Världshemmet på FN</h6>

Världshemmet på FN

Världshemmet byggdes på FN i Nairobi, Kenya under årets studieresa. Chefen (Executive Director) Mr Achim Steiner välkomnade alla världhemsbyggare. Han lyssnade på barnens förslag och frågor som blev ett samtal.


Bygget av Världshemmet startade i Stockholm och fortsatte på FN i Nairobi under årets studieresa till Kenya 19-29 november. 15 personer från Sverige deltog. På FN och Nationalmuseet i Nairobi fick den svenska gruppen sällskap av barn, ungdomar och vuxna från fem städer i Victoriasjöregionen som leddes av deras borgmästare. Alla barn och ungdomar skapade Världshemmet.

Chefen för FN i Nairobi, Mr Achim Steiner hälsade alla välkomna till FN och guidades av barnen genom Världshemmet. Samtalet mellan barnen och ledare i världen kunde inte ske vid Children’s Meeting Place – The Mother Tree eftersom området vid trädet är en byggarbetsplats för nya FN-kontor. Samtalet mellan barnen och ledarna blev vid fontänen på FN där också Världshemmet byggdes. Studieresan fortsatte sedan till ett möte på Nationalmuseum, ett besök på utomhusmuseet Bomas och till skolor och institutioner där gruppen mötte barn med många olika livserfarenheter.

Afrika 2009-11 Museum Simon 7704

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka