Studieresa till FN i Nairobi April 2003

<h6>Det första förberedande Roots Meeting</h6>

Det första förberedande Roots Meeting

200 barn hälsade alla välkomna till Children's Meeting Place på FN i Nairobi med dramatiseringar som handlar om deras oro inför framtiden. Barnen ställde frågor till hedersgästerna.

Hedersgäster: UNEP Exec. Dir. Dr. Klaus Toepfer, UN Habitat Dep. Exec. Dir. Ms Anna Tibaijuka, Prof. Wangari Maathai, Biträdande miljöminister i Kenya, Sveriges Ambassadör i Kenya Bo Göransson och H.W. Mayor of Nairobi Counselor Joe K. Akech.

Det första förberedande Roots Meeting äger rum i april. 200 barn, ungdomar och vuxna från fyra nationer deltar; 50 personer från 11 städer / kommuner i Sverige, 70 från Lake Victoria Region och 80 från Nairobi. Mer än hälften av deltagarna är barn och ungdomar. Mayors (Borgmästare) och stadsdirektörer från 11 städer / kommuner deltar i konferensen under tre dagar. Vid två tillfällen har barnen dialog med ledarna; i den botaniska trädgården på National Museums of Kenya och på Childrens Meeting Place på FN-området. I samtalen med barnen meddelar borgmästarna från Lake Victoria: – Vi kommer att utse ett träd nära våra stadshus som blir en Childrens Meeting Place. Där kommer vi att ha samtal med barn på regelbunden basis.
I öppningsprogrammet på Children’s Meeting Place på FN deltar UNEP Exec. Dir. Dr. Klaus Toepfer och Anna Tibaijuka, Dep. Exec. Dir. på UN-Habitat tillsammans med Kenyas biträdande miljöminister Prof. Wangari Maathai, Sveriges ambassadör i Kenya Bo Göransson och H.W. Mayor of Nairobi Joe K. Akech.
Barnen hälsade alla hedersgäster välkomna med dramatiseringar som handlade om deras oro inför framtiden och hur världen kan bli bättre. Programmet avslutades med Our Uniting Water and Soil Ceremony. Barnen överlämnade det förenande vattnet och jorden till hedersgästerna, som bildade en cirkel runt akacieträdet. Tyst formulerade hedersgästerna sina personliga önskemål till Barnens träd innan de gav det förenande vattnet och jorden till trädets rötter. Tack till Svenska regeringen som gav ekonomiskt stöd till mötet på FN!

Afrika 2003-04 UN VIP 511_36
Afrika 2003-04 UN TREE 541_35

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka