Globträdet och FN

Det startar 1990 när Konventionen om Barnets Rättigheter signerades av världens ledare på FN i New York. Två flickor, Katarina Eklund och Linda Forsman från Globträdet, får äran att leda in två presidenter. År 2000 får Globträdet utmärkelsen the Global 500 Roll of Honor Award av FN’s miljöprogram UNEP och ett unikt uppdrag av UNEP 2001 – att etablera och driva en Children’s Meeting Place på FN-området i Nairobi, Kenya. Mötesplatsen är ett träd där barn med olika livserfarenheter samtalar med världens ledare. Globträdet får FN’s DPI-status 1996 och ECOSOC 1999.

FN’s konvention om Barnets Rättigheter

Globträdet och FN

UNEP Global Roll of Honour Award

Globträdet och FN

Safe Water 2000 conference

Globträdet och FN

Kofi Annan

Globträdet och FN
Globträdet och FN
Globträdet och FN

Barnens inviginng av UN HABITAT 18th Session of Human Settlements

Afrika 2001-02 Habitatinvigning Dansande flickor

– Det är nu det gäller. Det är nu ni kan nå världens ledare! Ta den chansen!
Det är Kajsas ord till dom 300 barnen innan invigningen. Tårarna rinner på allas kinder i publiken. Kenyas president Moi bjuder barnen på lunch och Globträdet får uppdraget att etablera och driva en Children’s Meeting Place på FN-området.
Det är den 16 februari 2001. Publiken är miljöministrar och ambassadörer från hela världen som deltar i UN Habitats 18th Session of Human Settlements. Globträdet ansvarar för invigningen och samarbetar med 300 barn från 10 skolor och centra i Nairobis slumområden som förmedlar hur deras vardag ser ut med brist på mat, föräldrar som dör i Aids, förgiftat vatten och korruption som gör dom rättslösa. Alla i publiken är djupt berörda av barnens budskap och starka framföranden. Kajsa Dahlström, ordförande i Globträdet, sitter intill chefen för FN i Nairobi, Dr. Klaus Toepfer och viskar: – Det är dom här tårarna som förändrar världen – inte era papper! Ta vara på det här ögonblicket när barnen når världens ledare! Dr Toepfer viskar tillbaka: – Kom med ett förslag!
Förslaget till mötesplats blev ett stort, vackert akacieträd intill FN-byggnaden som blev Children’s Meeting Place – en plats där barn och världens beslutsfattare möts och samtalar med barn.

Globträdets aktiviteter på FN i Nairobi, Kenya

Maj 2001

Afrika 2001-05 Bomas  vcer9

September 2001

Globträdet och FN

 April 2003

Globträdet och FN

Framtidsmöte och planering för en Children’s Meeting Place

UNEP’s chef Dr.Klaus Toepfer vid invigningen av Children’s Meeting Place

Prof. Wangari Maathai, grundaren av Green Belt Movement berättar

November 2003

Globträdet och FN

November 2004 – 7 Stones Ceremony

Globträdet och FN

November 2004

Globträdet och FN

UNEP vice chef Shafquat Kakakhel vid Second Preparatory Roots Meeting

Invigning av 7 Stones Fireplace vid Children’s Meeting Place

International Roots Meeting

Juni 2005

Globträdet och FN

November 2005

Globträdet och FN

November 2006

Globträdet och FN

Roots Meeting och Way Forward

Kommunfullmäktiges ordförande Barry Andersson i möte på FN inför VM i Samarbete i Stockholm

Förberedande möte inför VM i Samarbete i Kampala, Uganda

Februari 2007

Globträdet och FN

Mars 2009

Globträdet och FN

November 2009

Globträdet och FN

UNEP Conference on Globalization and the Environment

Children’s Gardens utställning – Vi bor på gatan…

UNEP’s chef Achim Steiner välkomnar Framtidsskeppet som Children’s Garden byggt

November 2011 – 10 Års Jubileum

Globträdet och FN

Januari 2013

Globträdet och FN

Januari 2015

Globträdet och FN

Astronaut Loren Acton är barnens hedersgäst när Children’s Meeting Place firar 10-årsjubileum

Kvinnliga interner på sex kvinnofängelser i Sverige har designförslag på en skylt till Children’s Meeting Place

Barn från Kenya, Tanzania, Uganda och Sverige ger förlag hur Children’s Meeting Place kan bli mer synlig och kul

November 2015 – Globdagen

Globträdet och FN

November 2016 – Globdagen

Globträdet och FN

Barn från 25 länder skapar modeller hur Children’s Meeting Place kan se ut i Gyllene Salen i Stockholms Stadshus

Stephen Stannah, chef för Facilities Management på FN i Nairobi och vice chef Talia Owen-Frigyik ger förslag på området som kan byggas ut kring Children’s Meeting Place

Kajsa Dahlström berättar att hon ska resa till FN i Nairobi och planera för utbyggnaden av Children’s Meeting Place

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka