Återkommande program i Globträdet

Studieresor

Nästan 700 personer har deltagit i Globträdets studieresor. Under 16 år till Indonesien och några år till Colombia och Brasilien. 2001 inleddes samarbetet med FN i Nairobi och studieresorna gick till Kenya, Tanzania och Uganda. Sen 2011 deltar barn och ungdomar som bor intill den största soptippen i Afrika i programuppläggningen och guidar in i sin vardag. Besök på FN i Nairobi och samtal vid Children’s Meeting Place ingår i studieresan och att förbereda festen för 300 barn som bor i slummen.
Se Rania och Elins film om studieresan 2015

Program
Program

My Life – teaterturneer

Teaterföreställningarna My Life och Child´s Life har fått stort gensvar från barn, ungdomar och vuxna på dom fem turnéerna i Sverige. Barn och ungdomar i åldern 10 – 20 år berättar om sin vardag och livserfarenheter – hur det är att bo i Dandora intill Afrikas största soptippen. Vad som händer när man inte kan betala hyran – gäng som väntar på dom nyanlända och brutalt talar om vad som gäller på gatan. Föreställningarna handlar också om vänskap, glädje, skratt och dans. Två nya turnéer är planerade under hösten 2017 och 2018.

Childrens Meeting Place

Det finns ett stort vackert akacieträd på FN-området i Nairobi. 2001 blev det trädet ett Children’s Meeting Place – en plats där barn och världens beslutsfattare möts och samtalar om det som är viktigt för barn. Globträdet fick uppdraget av FN’s miljöprogram UNEP att etablera och driva en mötesplats och vi valde ett träd. Numera kallas mötesplatsen också för The Mother Tree eftersom många kommuner i Sverige och andra länder inspirerats att samtala med barn vid ett träd nära sina stads- och kommunhus.

Program
Program

Our Uniting Water

Our Uniting Water – Vårt Förenande Vatten är en ceremoni som inviger Children’s Meeting Places och viktiga händelser i Globträdet. Barn tar med sig en skål vatten från en plats som dom tycker om som förenas i en kristallskål. Vi frågade barn: – Vad är livsviktigt inför framtiden? Deras svar var: – Vatten! Utan vatten finns inget liv på jorden. Tusentals barn har deltagit i ceremonin och vatten från alla länder i världen har förenats. Några få vuxna har deltagit; FN’s Generalsekreterare Kofi Annan och astronauter som gav vatten som rest i Rymden.

Globträdet och FN

Det startade 1990 när två flickor från Globträdet vid en ceremoni i FN i New York ledde in två presidenter då Konventionen om Barnets Rättigheter signerades av världens ledare. Globträdet får FN’s DPI-status 1996 och ECOSOC status 1999. År 2000 får Globträdet utmärkelsen Global Roll of Honor Award av FN’s miljöprogram UNEP. 2001 fick Globträdet ett unikt uppdrag av UNEP – att etablera och driva en Children’s Meeting Place på FN-området i Nairobi, Kenya – som är ett träd där barn med olika livserfarenheter samtalar med världens ledare.

Program

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka