International Roots Meeting på FN i Nairobi 2004

<h6>Ett träd utan rötter faller</h6>

Ett träd utan rötter faller

Ett träd utan rötter kan inte växa - det faller sa barnen när Children's Meeting Place på FN invigdes för tre år sen. För att barn ska stå stadigt och växa behöver dom rötter - vuxna som har djupa rötter - som ser barnens bästa - så barnen också får djupa rötter.

Vid International Roots Meeting i Nairobi 15 -20 november deltog 300 barn och vuxna. 60 deltagare kom från Sverige och de andra från Kenya, Uganda och Tanzania. Från Nairobi kom barn och ungdomar med olika bakgrund, gatubarn, barn från skolor i slummen och barn som har allt dom behöver. Speciellt inbjudna var Sveriges ambassadör i Kenya och Mayors från Victoriasjöregionen.
International Roots Meeting är ett svar på barnens Deklaration – en uppmaning och önskningar inför framtiden som formulerades och antogs vid invigningen av Children’s Meeting Place i september 2001 och som har ett starkt fokus på ett viktigt uttalande:
”Ett träd utan rötter kan inte växa – det faller”
Children’s Meeting Places – Barnens Mötesplats finns nu i sju städer runt Victoriasjön, två platser i Nairobi och sex kommuner i Sverige. Där möts barn och beslutsfattare och barn tillåts att tala öppet om det som är viktigt och få svar.
På FN möttes vi under trädet – Children’s Meeting Place som numera kallas The Mother Tree eftersom det trädet inspirerat till mötesplatser där barn och ledare möts intill många stadshus.
Barnen hade förberett frågor till ledarna – sju Mayors i Victoriasjöregionen och kommunalråd från Sverige, som deltog i Roots Meeting.
Läs dom 10 frågorna som barnen och ungdomarna ställde till ledarna.

Det blev många möten och samtal mellan barnen, ungdomarna och vuxna. Ledarna som kom hade uppföljande möten och enades om att inspirera fler Mayors/ledare att etablera Children’s Meeting Places. – Att samtala under ett träd är bra. Det är en tradition som funnits i Afrika i många generationer och självklart ska barnen vara med och vi vuxna och ledare ska lyssna och lära av barnen.
Programmet för International Roots Meeting
Rapporten

Afrika CharlotteUrvalNov2004-169
Afrika CharlotteUrvalNov2004-307

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka