Invigning Children’s Meeting Place
Homa Bay Kenya 2004

Barnens Mötesplats i Homa Bay vid Victoriasjön är ett träd intill kommunhuset och en park där barn kan leka och skapa. Borgmästaren i Homa Bay, Dr. Peter Agullo representerades av vice borgmästaren när Barnens Mötesplats invigdes i februari 2004.

– Trädet är en viktig mötesplats. Sokrates fick många av sina idéer under ett träd. Barnens Mötesplats i Homa Bay blir en perfekt plats för barn och beslutsfattare att mötas tillsammans med andra i Homa Bay. Det är viktigt att vi lyssnar på barnen. När vi gör det förstår vi framtiden! Med dom orden överlämnades trädet till barnen i Homa Bay.

På swahili kallas trädet mtalawanda. Det är ett träd som har djupa rötter i den kenyanska kulturen. Trädet valdes för att det är ett starkt träd som klarar svåra prövningar. Det botaniska namnet är Markhamia lutea.

Afrika 2004-24-24 HomaBay Inauguration CMP08

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka