Stockholm Stadshus 2007

<h6>Dialog mellan barn och politiker</h6>

Dialog mellan barn och politiker


Elever från 10 skolor möter politiker från alla politiska partier och internationella gäster och samtalar under den gamla eken - Barnens Mötesplats - på Borgargården, Stockholms Stadshus.

120 elever från 10 skolor kom till den gamla Eken på Borgargården, Stockholms Stadshus den 8 maj. Eken är  Barnens Mötesplats i Stockholm – som inspirerats av The Mother Tree – the Children’s Meeting Place på FN i Nairobi.

Eleverna hade förberett frågor på sina skolor och enats om vilka frågor dom skulle ställa till politiker från fem politiska partier i Stadshuset.

Det blev en fin dialog mellan elever och politiker. Eleverna ställde också frågor till de utländska gästerna som var Globträdets gäster – Mayors och ledare för organisationer från Kenya, Uganda och Malaysia.

GT 2007-05-07 Stadshuset PICT1124

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka