Östafrikanska Ungdomar på Sverigeturné 2003

<h6>Ungdomar i samarbete Victoriasjön - Östersjön </h6>

Ungdomar i samarbete Victoriasjön - Östersjön

Sju ungdomar från Kenya, Uganda och Tanzania kommer till Sverige och deltar i konferensen Young Voices of the Baltic Sea och bildar nätverket Lake Victoria Children and Youth Network.

Sju ungdomar från Kenya, Tanzania och Uganda kom i maj till Sverige för en 10-dagars Studieresa som en fortsättning på det föreberedande Roots Meeting i Kenya.

Målsättningen med resan var att etablera nya kontakter och samarbeten mellan skolor och kommuner i Sverige och Victoriasjöregionen. Ungdomarna från Östafrika deltog också i konferensen Unga röster i Östersjön/Young voices of the Baltic Sea som arrangerades av Kalmar kommun.

Studieresan avslutades hos Globträdet med att skapa Lake Victoria Children and Youth Network.

GT 2003 Östafrika Ungdomar youthtourinsweden06

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka