Barnkonferens i Malaysia 2002

<h6>YAWA 4th International</h6>

YAWA 4th International

YAWA (Yayasan Anak Warisan Alam) 4th International Children’s Conference - Sustain Today for Tomorrow - Malaysia. Åtta länder deltar och Peroy Kirchner i Globträdet är inbjuden som huvudtalare.

YAWA (Yayasan Anak Warisan Alam) 4th International Children’s Conference 14-19 december – Sustain Today for Tomorrow – Malaysia. Åtta länder deltar och Globträdet medverkar som key-notespeaker. Efter föreläsningen leder Peroy workshops med ungdomar som får improvisera med balinesiska masker.

Peroy’s reflections during and after the workshops:
Jag har jobbat med masker och maskimprovisationer med många ungdomar genom åren men jag har aldrig fått så starka och befriande reaktioner.
De malaysiska ungdomarnas reaktioner var långt utöver det vanliga. När de tog på sig maskerna och började improvisera fick dom som såg på hysteriska skrattanfall. Jag har aldrig varit med om något liknande! Efteråt berättade dom för mig att dom är tvungna att anstränga sig till det yttersta i skolan. Det är 100% fokus på den akademiska utbildningen – det finns inte utrymme för lustfyllda och lekfulla aktiviteter. Det var imponerande och hoppfullt att se hur mycket dessa ungdomar vågade när de fick chansen att skapa – både flickor och pojkar.

Det satte också igång tankeprocesser hos mig när det gäller den malaysiska skolutbildningen. Vad händer när de skapande och kreativa ämnena saknas? Om man bara fokuserar på teoretiska ämnen? Vilken framtid får vi då?

GT 2002-12-18 Malaysia Peroy29

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka