EU konferens i Malmö
27-29 Juni 2001

<h6>Framtidsskeppet i EU konferens </h6>

Framtidsskeppet i EU konferens


Barn från Europe och Africa deltar i EU konferensen i Malmö Sustainable Development - Forum for Partnership.

Barnens bidrag i konferensen är Bridges of Joy och bygget av ett Framtidsskepp som får stor uppmärksamhet och uppskattning av bl.a. Sveriges miljöminister i avslutningen på konferensen.

Globträdet inbjuds att medverka i EU-konferensen Sustainable Development – Forum for Partnership i Malmö 27 – 29 juni som arrangeras av Svenska Kommunförbundet, EU och Malmö stad. Globträdet inbjuder barn från Europa och Afrika som deltar i invigningen med Our Uniting Water Ceremony. Barnens förenande vatten överlämnas till Kommunalrådet och Ordföranden i Svenska kommunförbundet Ilmar Repalu.

Barnen bygger ett Framtidsskepp – en process som pågår under tre dagar och avslutas med att barnen och ledare i EU guidas av barnen och samtalar om det som är viktigt inför framtiden. Miljöminister Kjell Larsson tackar barnen för deras engagemang och det fina Framtidsskeppet som pågick fick en central plats i konferensen.

GT 2001-06-28 Holland Mirke Utflykt Bygg MVC-223F

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka