Framtidsskepp Göteborg 2001

<h6>Det mångkulturella Göteborg i EU-toppmötet</h6>

Det mångkulturella Göteborg i EU-toppmötet


Framtidsskeppet byggs i Det mångkulturella Göteborg under EU-toppmötet i Göteborg i ett stort cirkustält på Heden.

Framtidsskeppet byggs i Det mångkulturella Göteborg under EU-toppmötet i Göteborg i ett stort cirkustält på Heden. Arrangör är Göteborg&Co och projektansvariga är Anna Andersson och Sira Jokinen. Stadsdelsdirektörer från 21 stadsdelar medverkar och Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson tar emot barnens Förenande Vatten – Our Uniting Water i avslutningsföreställningen. Kosmonaut Dorin Prunariu är barnens hedersgäst.
Det mångkulturella Göteborg” arrangeras av Göteborg & Co.
Avslutningen sker i ett stort cirkustält på Heden i anslutning till EU:s toppmöte i juni. Samtliga 21 stadsdelar medverkar med program i en föreställning som inleds med vattenceremonin Our Uniting Water. Barnens förenande vatten överlämnas till kommunstyrelsens ordf. Göran Johansson.
Barn och ungdomar bygger Framtidsskeppet under 24 timmar.

I ett seminarium “Mötesplats Göteborg – Vår Framtidsvision” deltar alla 21 stadsdelsdirektörer och enas om ett löfte som lästes upp i avslutningsföreställningen.

Barnens speciella hedersgäst är Kosmonaut Dorin Prunariu som möter barnen i deras Framtidsskepp och tackar dem för deras fina samarbete i finalen.

Globträdet deltog i förberedelserna och i evenemanget tillsammans med många globträdsvolontärer.

GT 2001-05 Göteborg BiskopsgardenRep1

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka