Årets händelser 2000

Millennietal av talman Ragnar Erlandsson, Ålands lagting

Nyårstalet som hålls av Ragnar Erlandsson, talman för Ålands Lagting, sändes i TV och radio natten 1999/2000.
Medan han talar kan TV-tittarna se Guldnyckeln som han fick i Globen:
“På FN-dagen den 24 oktober hade jag äran att tillsammans med barn och ungdomar från Åland representera vårt landskap i ett stort aktivitetsarrangemang. I Globen fick alla barn i bästa kojbyggaranda skapa en bild av vad barnen ville ta med sig in i framtiden. Hela bygget kallades ett framtidsskepp – en vision och ett hopp inför vuxenlivet. Skaparglädje fanns bland tusentals barn från hela världen. Alla deltagare kom till insikt om att framtiden byggs på fantasi, mod, vänskap och som en påminnelse eller ett bevis överräckte astronauter denna nyckel till barn, som i sin tur gav dem vidare till inbjudna beslutsfattare. Alltså denna nyckel skall påminna om barnens bästa i alla beslut som fattas.”

Globträdet på InSEAs kongress i Polen

Professor Wieslaw Karolak inbjöd Globträdets ordförande Kajsa Dahlström att vara huvudtalare på InSEA’s (International Society for Education through Art) 5:e Europakongress i Poznan i Polen 19 – 21 juni. Prof. Karolak deltog i Framtidsskeppet som byggdes i World Water Forum i Haag tidigare i år och summerade med dessa ord sitt deltagande: – I all konstutövning är det vår erfarenhet att det är processen som räknas – inte det som skapats. Framtidsskeppet har helt och hållet fokus på processen. Det är bra. Från Vision till Aktion var temat för Kajsas föreläsning som handlade om Framtidsskeppet. Föreläsningen fick stort gensvar och Kajsa fick inbjudan att komma till Filippinerna senare i år och visa hur man skapar Framtidsskeppet.

globetree

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka