Barnens Mötesplats
Helsingborg 2022

Blodbok – Fagus sylvatica Riversii

Helsingborgs Children´s Meeting Place – Platsen för drömmar, samtal…
Så här gick det till:

– 2018 kom en grupp ungdomar som bor på en av Afrikas fattigaste platser, en soptipp utanför Nairobi i Kenya, till Helsingborg och framförde en både gripande och hoppfull föreställning om barn och ungas framtidstankar. Dessa ungdomars glöd och engagemang blev startskottet för oss i Helsingborg, säger Pia Bastholm, en av stadens barnrättstrateger. Kort därefter bildade vi en arbetsgrupp med representanter från flera förvaltningar.Landskapsarkitekten Pamela och jag åkte till Nairobi och tog djupare del av hur platserna runt the Mothertree vid FNs högkvarter i Nairobi kunde skapas och få inspiration till Helsingborgs plats och till vilket innehåll platsen behöver ha för att bli en levande plats.

cmp-helsingborg-blodbok-sten-800×800
hesisngborg-skylten-600×800
helsingborg-cmp-600×800

När vi kom hem igen involverade vi barn och unga från olika delar av staden för att tillsammans utforska hur barnen i Helsingborg ville att platsen skulle se ut och vad den skulle fyllas med. På en av bilderna ser ni en idéverkstad där barnen ritar upp trädet och skapar innehållet och meningen med platsen. Stadsbyggnadsförvaltningen hade huvudansvaret för platsens fysiska utformning och miljöförvaltningen, kulturförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen för innehållet. Under resans gång har vi haft flera testdialoger med barn och unga. Invigningen i juni 2022 bestod av tre delar. En ceremoniell del, musikunderhållning och klimatdialoger. Den ceremoniella delen höll, grundaren av Globträdet, Kajsa i och barn från olika delar av staden hade med sig vatten och stenar och viktiga beslutsfattare i staden var hedersgäster. Därefter tog två klimatdialoger vid. En med makthavare från Helsingborg och en med internationella makthavare från bland annat FN och Sweden Resciliens center.

helsingborg-ideverkstad-600×800
helsingborg-vantan-pa-invigning-600×800

För att rigga klimatdialogerna involverade vi ungdomar från Fridays for Future Helsingborg. Från december till maj hade vi möte varje vecka med ungdomarna och de fick så långt som möjligt styra innehåll, upplägg, vilka de vill skulle komma och så vidare. Vi vuxna fungerade som stöd och hjälpte till med praktikaliteter, kommunikation och att komma i kontakt med makthavare med mera. Vi jobbade för ungdomarna och var deras möjliggörare. Under både testdialoger och invigning har vi haft olika typer av kulturella inslag som musik, dikter och dans. Och kom ihåg – se till att det finns lite enkelt med gott fika till alla som kommer – det är så uppskattat.
Styrkan i Helsingborgs arbete är just samarbetet över förvaltningsgränserna och att vi på riktigt involverat barn i både skapande, planering och genomförande.

Kontaktperson i Helsingborg är i första hand pia.bastholm@helsingborg.se

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka