Årets händelser 2011

Till minne av Börje Berglund

Börje Berglund, f.d. Stadsdirektör i Stockholm, som varit Globträdets rådgivare sedan 1997 avled plötsligt den 9 oktober – en vecka efter han varit hedersgäst vid Framtidsträdets 25-års jubileum.

Börje har deltagit i de flesta Globträds-evenemang sen Framtidsskeppet 1998 i Globen och hjälpt till att förankra projekt och evenemang hos politiker i Stadshuset. Han deltog bl.a. VM i Samarbete i Stockholm 2006 och Kampala 2008 och studieresor i Kenya och Uganda. Han mötte barn i Nairobis slumområden och deltog i samtal på FN.

Börje hade ett stort hjärta för att barn. Vi saknar en kär vän och ett ovärderligt stöd för Globträdet.

Framtidsträdets 25-årsjubileum firas på Årets Globdag

För 25 år sedan hade vi det första Framtidsmötet på Stockholms Konserthus. 600 barn och ungdomar från 12 länder kom och svarade på frågan – Vad är Livsviktigt inför framtiden? Programmet avslutades med att alla gav en handfull jord till Framtidsträdet som planterades nedanför konserthustrappan.

Stockholms Stad uppmärksammade 25-årsjubileet med att förse trädet med en emaljskylt som berättar Framtidsträdets historia och en bänk som omsluter trädet. Barn förenade vatten och jord som överlämnades till Framtidsträdets rötter. Symboler och minnen från de 25 åren berättades och förenades i Grünewaldsalen och ska överlämnas till Skattkistan i Stockholms Stadshus.

Afrika 2005-12 Tour MuslimPrimary 5dec Jessica 0031
GT 2011-10-01 Globdagen 170

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka