Globdag i Farsta 2009

<h6>Världshemmet</h6>

Världshemmet

Alla som kom till Globdagen hade med sig något som symboliserade eller representerade det som behövs för att kunna bygga Världshemmet - ett hem där alla människor och allt som lever på jorden samverkar i ömsesidig respekt.


Världshemmet var temat för årets Globdag och ett första steg till ett VM i Samarbete vid Children’s Meeting Place på EU-kommissionen i Bryssel 2012. EU-parlamentariker Anders Wijkman, Barnombudsman Lena Nyberg, kommunalråd Tord Tjernström från Strängnäs och Toni Ivens från Eurochild/ledare för Children in Wales var hedersgäster tillsammans med Prof. Birgitta Qvarsell, Stockholms Universitet, Pedagogiska institutionen, Prof. Karin Helander, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet och Ingrid Engdahl, ordf. i Svenska OMEP.
http://www.omep.org.se/svenska-omeps-verksamhet
Barnen från Children’s Garden från Nairobi inledde med att spela på afrikanska trummor. Sen började bygget av Världshemmet.  150 barn, ungdomar och vuxna från många kommuner i Sverige har med sig förslag, modeller och byggen som blir starten på det gemensamma världshemsbygget som får sin final vid Children’s Meeting Place at EU-Commission 2012. Som avslutning på de två Globdagarna ställde barnen frågor till hedersgästerna: Globdagen hölls på engelska. Se några av barnens frågor och hedersgästernas svar i den engelska Globdagsinfo LÄNK?

GT 2009-09-22 CGTurne Farsta Globdag 6167

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka