Årets händelser 2004

Kommunfullmäktige, Stockholms Stad tar beslut att stå värd för det första VM i Samarbete

I april enas alla politiska ledare i Stockholms stad att stå bakom Globträdets förslag att Stockholm är värd för det första VM i Samarbete 2006. Den 17 juni tas beslutet i Fullmäktige och ekonomiskt stöd. Temat för VM i Samarbete är: Miljö – Integration – Kommunikation.

Över hela världen söker människor lösningar på problem – kreativa initiativ som inte får rum i media. I juni 2006 ska strålkastarljuset riktas mot dom tusentals initiativ som finns för att förbättra villkoren för allt levande på jorden. VM i Samarbete ska bli en väg att lyfta fram det som händer i det tysta.

Globträdet tror att Stockholm är en bra föregångare till det här initiativet eftersom Stockholm 1972 stod som värd för den första FN-konferensen om människans miljö – Only One World. Den kallas kort och gott Stockholmskonferensen. UNEP (United Nations Environment Program) bildades som ett resultat av Stockholmskonferensen och det beslutades att den 5 juni ska vara Världsmiljödagen.

I år har Globträdet fokus på att förbereda kommuner för deltagande i VM i Samarbete och startar med de kommuner som tog emot Guldnyckeln i finalen i Framtidsskeppet som genomfördes i Globen 1998 och 2002.
I Globträdets utställningen i Stockholm Water Week i mitten på augusti annonserades både VM i Samarbete och barnens samarbete i Östersjö- och Victoriasjöregionen. Globträdet inbjöd också till Children’s Water Way som inbjuder barn från vattenregioner i världen till Stockholm Water Symposium nästa år. Stadsdirektörer i Stockholms stadsdelar får fortlöpande information om VM i Samarbete.

Utställning på
Stockholm Water Symposium
World Water Week

I augusti under Stockholm Water Symposium visade barn och ungdomar i Östersjö – och Victoriasjöregionen i en utställning hur de samarbetat och utbytt erfarenheter om vattensituationen där de bor.

Två kommande program presenterades också; Children’s Water Way 2005 som inbjuder barn från vattenregioner i världen till Stockholm Water Symposium nästa år och VM i Samarbete – ett internationellt samarbete som genomförs i Stockholm 2006

globetree472x472
globetree472x472

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka