Årets händelser 2004

Barntoppmöte på FN i New York

Vid Barntoppmötet på FN i New York är det första gången som barn får delta som officiella delegater på den här nivån.

Mötet handlade om FN’s Konvention om Barnets Rättigheter – hur läget är 12 år efter undertecknandet 1990 och hur arbetet ska fortsätta – och bli bättre!

Från Globträdet deltar två barn och två vuxna från Värmdö och Växjö (Barnets Ombud).

Globträdet utser tre
ungdomar till World Youth
Parliament for Water

UNDP (United Nations Development Program) ber Globträdet utse fyra svenska deltagare till den första ungdomskonferensen.

The World Youth Parliament for Water som hålls i november i Quebec, Canada. 80 ungdomar från 24 länder deltar.

Parlamentet arbetar fram en vattenmotion till World Assembly of Wisdom on Water som initierats av International Secretariat for Water.

globetree472x472

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka