Vårt Förenande Vatten till Kungen på Global Environmental Youth Convention, Lunds universitet

<h6>Vårt Förenande Vatten till Kungen</h6>

Vårt Förenande Vatten till Kungen

Barn från 100 länder i åldern 14 - 17 år deltog i Global Environmental Youth Convention som arrangerades av The International Institute for Industrial Envrionmental Economics (IIIEE) på Lunds Universitet.

Kungen var hedersgäst på Lunds Universitet när International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) inbjöd 100 barn i åldern 14 – 17 år till ett Internationellt Miljökonvent för ungdomar (Global Environmental Youth Convention) i mitten på juni. Globträdet ansvarade för Our Uniting Water Ceremony – Vårt Förenande Vatten som var öppningsprogrammet. En efter en kom barnen fram till kristallskålen och gav vatten från sin hembygd. När barnen från alla 100 deltagande länder förenat sina vatten överlämnades en skål med Our Uniting Water till Kungen som följt ceremonin med stort intresse. Det var andra gången i år som Kungen tog emot Vårt Förenande Vatten – första gången var på Millennienatten då Kungen tog emot på Slottet.

GT 2000 Lund IIIEE DumitruKajsaOren

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka