Kenya Studieresa UNEP November 2006

<h6>Förberedelse för VM i Samarbete Kampala</h6>

Förberedelse för VM i Samarbete Kampala

Förberedelse för VM i Samarbete i Kampala. Möte på UNEP. Världen förändras inte bara av pengar - Världen förändras av kreativa idéer. Unga människor har många nya idéer som beslutsfattare kan lära av.

Studieresan till FN i Nairobi och Kampala i Viktoriasjöregionen i slutet på november och början på december var en del av utbytesprogrammet mellan LVRLAC (Lake Victoria Region Local Authorities Cooperation) och Children’s Meeting Place. Den 28 november hölls ett Mayor’s Meeting på UNEP i Nairobi, Kenya. Där enades man om att lokalt arbete ska ha relation till globala visioner. Man enades också om att världen inte förändras av pengar men av nya idéer. Unga människor har många nya idéer och dom idéerna beslutsfattare ha som en självklar del i sitt arbete och möten mellan barn och beslutsfattare i kommuner ska ske vid Children’s Meeting Place och globala möten mellan barn och världens ledare ska ske vartannat år utifrån konceptet som arbetats fram i VM i Samarbete. Mötet mellan barn och beslutsfattare.

I Kampala blev det upptakt för VM i Samarbete 2008 den 1 december i Stadshuset. Representanter från skolor och kommunen som deltog i VM i Samarbete i Stockholm 2006 deltog i mötet tillsammans med 35 personer från Sverige, 10 personer från Kenya, 3 personer från Tanzania och en person från Kanada. De personer som utsetts att vara med i organisationen för VM i Samarbete 2008 från kommunen och föreningar deltog också i mötet.
Man enades om att det ska finnas en arbetsgrupp med två personer från varje land som delar med sig av idéer och förslag som blir Action Plan som blir basen för förberedelserna för VM i Samarbete 2008.

Seminariet Children and Youth at Risk hade som mål att ha dialog mellan personer i Sverige och Viktoriasjöregionen – hur barn och ungdomar som lever i fattigdom kan få en röst i världen. De svenska deltagarna berättade att det är en demokratisk rättighet att även utsatta barn har en röst och att t.ex. tiden i fängelse är en tid då de får undervisning och praktiska kunskaper som ger dem förutsättningar att få arbete. Förhoppningen är att skapa en annan attityd till barn som lever och bor på gatan och andra barn som kämpar för sin överlevnad.

Afrika 2006-11 UN 28nov MarianneNi (94)
Afrika 2006-11 UN 28nov NeilCl (117)

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka