Trädplantering
Göteborg 2001

Under EU-toppmötet 2001 byggde barn från alla 21 stadsdelar i Göteborg ett Framtidsskepp i ett Cirkustält på Heden. En stor kreativ process som startade med barns tankar och idéer inför framtiden. Massor av kapsylen blev ett träd som barn i Tynnered skapade. Andra barn läste en dikt:
Vi är en del av allt på jorden.
Vi är en del av allt som finns.
Vi binds ihop av alla orden,
Från gamla sagor som vi minns.

Så fladdra sidenflaggor,
Nu kastar vi loss.
Vill du drömma framtidsdrömmar,
Följ med oss.

Barnen gick i parad från Heden till Millenniumplatsen där en alm (Ulmus minor) planterades intill Stora Teatern.
Barnens hedersgäster: Göran Johansson, Kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg
Kulturnämndens ordförande Vivi-Ann Nilsson och Kulturnämndens förvaltningschef Christina Hjorth

2001goteborg

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka