Invigning Barnens Mötesplats
Varberg 2018

Varbergs första Barnfestival, 2018, avslutades med att stadens äldsta träd, en hängbok (Fagus sylvatica pendula) blev stadens Children’s Meeting Place – en mötesplats där barn och beslutsfattare i Varberg möts för att samtala om det som är viktigt för barn. Hedersgäst var Linda Berggren, Kultur- och Fritidsnämnden Efter invigningen skapades flaskposter. En adresserades till Kommunstyrelsen i Varberg och diariefördes. Invigningen var ett samarbete mellan kulturföreningen Connected Dreams, projektet Bee Together och Hoppets Trädgård som ansluter till Himleåns vattenråd för att engagera skolor utmed ån. Ett samarbete som lyfter kulturens, konstens och barnens betydelse för bättre vatten och biologisk mångfald.

Barnens Mötesplats Varberg

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka