Studieresa till Kenya januari 2013

<h6>Kvinnor i fängelser i Sverige skapar idéer till en skylt</h6>

Kvinnor i fängelser i Sverige skapar idéer till en skylt

Barnens Mötesplats på FN måste ha en skylt som talar om att det är ett speciellt träd! Kvinnor på sex fängelser i Sverige skapade idéer till en skylt som presenterades på FN.

På studieresan till Nairobi i januari deltog representanter från Kriminalvården, Fältassistenterna i Tensta, Trygga Tensta och lärare från Kvickenstorpsskolan i Farsta.

My Life-gruppen, som turnerade i Sverige under hösten 2012, guidade deltagarna i sin hemmiljö i Dandora. Det blev många starka möten.

Vi besökte också fängelser och skolor. Till Children’s Meeting Place på FN-området hade två chefer för svenska fängelser med sig konstnärliga förslag till en skylt som visa att Children’s Meeting Place är ett speciellt träd.

Kvinnor i svenska fängelser hade skapat förslagen som diskuterades med FN-personal och fick positivt gensvar. Gruppen besökte också fängelser i Nairobi och skolor.

Mohamed Gulied, Pauline Wanja Ngara  och Anders Forsgren 3

Teckningar från olika fängelser 2013

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka