Barnens Mötesplats
Stockholms Stadshus 2006

Det sägs att den gamla eken på Borgargården planterades samtidigt som Stadshuset blev färdigbyggt 1923. Det är det enda trädet på Borgargården och har en central plats. Förslaget att den gamla eken ska bli en Barnens Mötesplats – en Children’s Meeting Place hade diskuterats en tid. När Stockholms Stad tog beslut om att ge stöd till VM i Samarbete beslutade man också att eken blir mötesplats för samtal mellan barn och stadens beslutsfattare – med koppling till Children’s Meeting Place – The Mother Tree på FN i Nairobi som har anknytning till Stockholmskonferensen 1972.
Samtliga politiska partier var eniga och deltog vid invigningen den 8 maj tillsammans med barn från många stadsdelar. Det blev högtidligt när Eken överlämnades till barnen. Barnen förenade vatten och jord från platser som dom värnar om och det förenande vattnet och jorden överlämnades som tack till alla politiker som gav vattnet och jorden till Ekens rötter. Det blev också samtal mellan barnen och politikerna – om det som barn upplever som viktigt inför framtiden. Efter invigningen av Eken på Borgargården planterades en ek på Årstafältet som symbolisk start för Enskede-Årstas medverkan i VM i Samarbete och fortsatta samtal mellan Stadsdelsförvaltningen och barnen i Enskede-Årsta.

Barnens Mötesplats Stockholm 2006

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka