LVRLAC Protokoll 2004

<h6>Samarbetsavtal</h6>

Samarbetsavtal


Ett Samarbetsavtal undertecknades den 20 augusti mellan LVRLAC och Globträdet som går ut på att utveckla nätverkandet i Victoriasjöregionen med fokus på att kommunledare lyssnar på barnen och tar barnens frågor och förslag på allvar.

Barnkonventionen, Millenniemålen och Barnens Deklaration vid invigningen av Children’s Meeting Place på FN i Nairobi 2001 är den gemensamma plattformen för samarbetet.

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka