Nairobi Maj 2001

<h6>Första Studieresa till Kenya</h6>

Första Studieresa till Kenya


Hur ska ett Children's Meeting Place på FN i Nairobi se ut? Vad ska vi föreslå FN? Barn, ungdomar och vuxna från Sverige och Kenya deltar i samtalet.

Barn med olika livserfarenheter – som lever och bor på gatan, som bor i slummen, som är både döva och blinda, som går i privata och statliga skolor bygger ett Framtidsskepp tillsammans med svenska deltagare. Sveriges Ambassadör tar emot på Ambassaden.

25 svenska barn, ungdomar och vuxna deltar i en Studieresa till Kenya i maj som Globträdet arrangerar. Uppdraget är att komma med idéer till ett Children’s Meeting Place på FN i Nairobi. Dr. Klaus Toepfer, chef för FN’s miljöprogram (UNEP) bad Globträdet komma med förslag. Barn som lever och bor på gatan, som bor i slumområden, som är döv-blinda, bor på institutioner och går i privata och statliga skolor deltar i samtalet.

Tillsammans med den svenska grupper byggs ett Framtidsskepp på utomhusmuseet Bomas of Kenya. Barnen från gatan bygger en bit ifrån alla andra – ett hus där man kan bo tillsammans. Studiebesök i slummen påverkar de svenska deltagarna djupt. De ser en vardag som de inte kan föreställa sig. Sveriges Ambassadör i Kenya, Inga Klevby-Björk tar emot på ambassaden och Tore Brevik, chef för informationsavdelningen presenterar det arbete som pågår på UNEP.

Afrika 2001-05 Bomas  vattencer

Inlägget finns också på: enEngelska

Börja skriva och tryck på retur för att söka